Další pomoc

Pomozte nám a zapojte se mezi dobrovolníky

Domov pro seniory Krč hledá spolupráci se skupinou aktivních lidí, kteří zachraňují zeleninu paběrkováním. Je přece škoda zaorat zeleninu, která je dobrá a kvalitní a její jediný nedostatek je tvar. Když se něco vypěstuje má se to také sníst!

 

V případě zájmu kontaktujte ředitele Ing. Ottu Kechnera 241 091 921.

 

 

Finanční dary

Dárcům vystavíme darovací smlouvu, na základě které lze darovanou částku odepsat ze základu daně.

V případě ochoty věnovat finanční dar, kontaktujte, prosím, ředitele Domova, Ing. Ottu Kechnera, na e-mail info@dskrc.cz.

Materiální dary

V případě možnosti věnovat materiální dar, kontaktujte, prosím, ředitele Domova,  Ing. Ottu Kechnera, na e-mail info@dskrc.cz.

 

Odečet daru z daní

Fyzické osoby

(podle § 15 odst. 8 o dani z příjmu, zákon č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Od základu daně mohou fyzické osoby odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2% ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10% ze základu daně.

 

Právnické osoby

(podle §20 odst. 8 o dani z příjmu, zákon č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5% z již sníženého základu daně. Poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání, tento odečet uplatnit nemohou.

 

Za poskytnutí jakéhokoliv daru nebo pomoci

Vám moc DĚKUJEME.