Další pomoc

Finanční dary

Dárcům vystavíme darovací smlouvu, na základě které lze darovanou částku odepsat ze základu daně.

V případě ochoty věnovat finanční dar, nás můžete kontaktovat na stepanova@domov-sulicka.cz

Materiální dary

V případě možnosti věnovat materiální dar, nás můžete kontaktovat na stepanova@domov-sulicka.cz.

Vážíme si velmi Vaší štědrosti, ale máme velkou prosbu - než se k nám s nějakým darem vydáte, ozvěte se nám prosím nejdříve a domluvíme se, zda Vaši nabídku jsme schopni aktuálně pro naše klienty využít.

JEŽÍŠKOVA VNOUČATA

Pro naše osamělé klienty, kteří nemají rodinu či nejsou s nikým v kontaktu, znamená dárek k Vánocům od Ježíškova vnoučete velkou radost! Do tohoto skvělého projektu jsme zapojeni již několik let a vánoční přání se prostřednictvím webových stránek Ježíškova vnoučata (rozhlas.cz) zobrazují vždy v první půlce listopadu.

 

 

Odečet daru z daní

Fyzické osoby

(podle § 15 odst. 8 o dani z příjmu, zákon č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Od základu daně mohou fyzické osoby odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2% ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10% ze základu daně.

 

Právnické osoby

(podle §20 odst. 8 o dani z příjmu, zákon č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5% z již sníženého základu daně. Poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání, tento odečet uplatnit nemohou.

 

Za poskytnutí jakéhokoliv daru nebo pomoci

Vám moc DĚKUJEME.