Odborná praxe studentů středních a vyšších odborných škol

Do Domova pro seniory jsou na praxi přijímáni studenti z VŠ nebo VOŠ, kteří studují obor zaměřený na sociální práci a sociální pedagogiku, nebo studenti SŠ nebo SOŠ, jejichž obor je zaměřen na sociální oblast nebo zdravotnictví. Výkon praxe je možný pouze na základě uzavřené smlouvy o výkonu odborné praxe. Studentům se věnují dle specifika daného oboru pracovnice aktivizační skupiny, sociální pracovnice a další zaměstnanci.

Poskytování praxí v naší organizaci bereme jako možnost poznat budoucí uchazeče o pracovní místa, ale i jako velkou příležitost využít potenciál praktikantů při rozvoji poskytovaných služeb.

 

Kontakt: weisserova@domov-sulicka.cz