Veřejné zakázky

Profil zadavatele naleznete zde:

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/70874212

 

Domov pro seniory Krč, Sulická 1085/53, Praha 4- Krč v současné době vyhlašuje:

"Rozšíření kapacity stávajicího lapáku tuků"

 Výzva k podání cenové nabídky na vypracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti stavby

 

"Provedení spisových a skartačních služeb"

 Výzva k podání cenové nabídky na provedení spisových a skartačních služeb

 

Ukončené zakázky:

"Dodávka vybavení interiéru"

Výzva k podání cenové nabídky na zakázku malého rozsahu