Veřejné zakázky

 

 

Ukončené zakázky:

 

„Stroj na kompaktní krájení chleba, vek a knedlíků“

Výzva k předložení cenové nabídky

Kupní smlouva

Čestné prohlášení- základní způsobilost ve smyslu ustanovení § 74 zákona č. 134/2016 sb.

Čestné prohlášení- zvláštní podmínky pro plnění veřejné zakázky

v souladu se zněním Výzvy k předložení cenové nabídky ze dne 21. 6. 2023 na „Nákup stroje na kompaktní krájení chleba, vek a knedlíků“ sdělujeme, že výběrové řízení bylo zrušeno.

 

„Nákup netkané textilie PERLAN“

Výzva k předložení cenové nabídky

Kupní smlouva

Čestné prohlášení- základní způsobilost ve smyslu ustanovení § 74 zákona č. 134/2016 sb.

Čestné prohlášení- zvláštní podmínky pro plnění veřejné zakázky

v souladu se zněním Výzvy k předložení cenové nabídky ze dne 19. 6. 2023 na „Nákup netkané textilie PERLAN“ sdělujeme, že výběrové řízení bylo zrušeno.

 

„Nákup jednorázových rukavic“

Výzva k předložení cenové nabídky

Kupní smlouva

Čestné prohlášení- základní způsobilost ve smyslu ustanovení § 74 zákona č. 134/2016 sb.

Čestné prohlášení- zvláštní podmínky pro plnění veřejné zakázky

 

„Nákup nerezových termovárnic na teplé nápoje“

Výzva k předložení cenové nabídky

Kupní smlouva

Čestné prohlášení- základní způsobilost ve smyslu ustanovení § 74 zákona č. 134/2016 sb.

Čestné prohlášení- zvláštní podmínky pro plnění veřejné zakázky

 

„Nákup stolního kutru do stravovacího úseku“

Výzva k předložení cenové nabídky

Smlouva o dílo

Čestné prohlášení- základní způsobilost ve smyslu ustanovení § 74 zákona č. 134/2016 sb.

Čestné prohlášení- zvláštní podmínky pro plnění veřejné zakázky

 

„Dodávka licencí software Microsoft“

Výzva k předložení cenové nabídky

Výzva tabulka

Čestné prohlášení- základní způsobilost ve smyslu ustanovení § 74 zákona č. 134/2016 sb.

Čestné prohlášení- zvláštní podmínky pro plnění veřejné zakázky

 

„Oprava izolace základového pásu budovy“

Výzva k předložení cenové nabídky

Smlouva o dílo

Čestné prohlášení- základní způsobilost ve smyslu ustanovení § 74 zákona č. 134/2016 sb.

Čestné prohlášení- zvláštní podmínky pro plnění veřejné zakázky

 

„Modernizace gastroprovozu v prostoru mytí bílého a černého nádobí“

Zadávací podmínky

 

„Instalace klimatizace do prádelny"

Výzva k předložení cenové nabídky

Smlouva o dílo

Čestné prohlášení- základní způsobilost ve smyslu ustanovení § 74 zákona č. 134/2016 sb.

Čestné prohlášení- zvláštní podmínky pro plnění veřejné zakázky

 

„Dodávka ložního prádla “

Výzva k předložení cenové nabídky

 

„Malování celého objektu “

Výzva k předložení cenové nabídky

Smlouva o dílo

Čestné prohlášení- základní způsobilost ve smyslu ustanovení § 74 zákona č. 134/2016 sb.

Čestné prohlášení- zvláštní podmínky pro plnění veřejné zakázky

Soupis prací dodávek a služeb s výkazem výměr 

Krycí list nabídky

Plánky buněk

Legenda místnosti levé křídlo

Legenda místnosti pravé křídlo

Legenda místnosti střed

 

„Projektová dokumentace – Modernizace gastroprovozu “

 Výzva k předložení cenové nabídky

smlouva o dílo

Čestné prohlášení- základní způsobilost ve smyslu ustanovení § 74 zákona č. 134/2016 sb.

Čestné prohlášení- zvláštní podmínky pro plnění veřejné zakázky

Soupis zařízení

Půdorys stávajicí stav

Půdorys navrhovaný stav

Požadavky na připravenost elektro

Požadavky na připravenost sanita

Požadavky na připravenost stavba

Požadavky na připravenost VZT

 

"Krouhač zeleniny včetně 4 ks krouhacích disků"

Výzva k předložení cenové nabídky

Kupní smlouva

Čestné prohlášení- základní způsobilost ve smyslu ustanovení § 74 zákona č. 134/2016 sb.

Čestné prohlášení- zvláštní podmínky pro plnění veřejné zakázky

 

"Nákup kotlů do stravovacího úseku"

Výzva k předložení cenové nabídky

Kupní smlouva

Čestné prohlášení- základní způsobilost ve smyslu ustanovení § 74 zákona č. 134/2016 sb.

Čestné prohlášení- zvláštní podmínky pro plnění veřejné zakázky

 

"Modernizace osvětlení areálu - projektová dokumentace"

Výzva k předložení cenové nabídky

Smlouva o dílo

Čestné prohlášení- základní způsobilost ve smyslu ustanovení § 74 zákona č. 134/2016 sb.

Čestné prohlášení- zvláštní podmínky pro plnění veřejné zakázky

 

"Dodávka ložního prádla"

Výzva k předložení cenové nabídky

 

"Úprava garáže pro malotraktor"

Výzva k předložení cenové nabídky
Podklady k VŘ

 

"Zajištění noční ostrahy objektu - provozu recepce"

Výzva k předložení cenové nabídky

 

"Oprava chodníku"

Výzva k předložení cenové nabídky

Smlouva o dílo

Čestné prohlášení- základní způsobilost ve smyslu ustanovení § 74 zákona č. 134/2016 sb.

Čestné prohlášení- zvláštní podmínky pro plnění veřejné zakázky

Krycí list soupisu prací