Kdo jsme

Domov pro seniory Krč je od 1. 1. 2024 sloučen s Domovem pro osoby se zdravotním postižením Sulická.

Zastupitelstvo hlavního města Prahy rozhodlo dne 14.9.2023 o sloučení příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická s příspěvkovou organizací Domov pro seniory Krč, s účinností od 1.1.2024.

 

Co to znamená?

  • Domov pro seniory Krč zanikl jako samostatná sociální služba;
  • Název celé organizace je Domov Sulická. Tato organizace provozuje tři sociální služby: Domov pro seniory, Domov pro osoby se zdravotním postižením a Chráněné bydlení;
  • Sídlo celé organizace je v budově Sulická 1597/48, 142 00 Praha 4 Krč;
  • IČO organizace 70873046, ID datové schránky: 86bk6ym

Co chceme v domově pro seniory nabídout?

  • Přístup zaměřený na člověka, tedy službu budeme více individualizovat
  • Příjemné místo pro život, které je založeno na partnerství
  • Rozšíření nabídky aktivit pro klienty
  • Důstojné a respektujících podmínky pro život klientů

 

Věříme, že toto sloučení povede především ke zlepšení podmínek pro klienty.

 

Bc. Lenka Kohoutová

ředitelka Domova Sulická

Číst dále