Zprostředkované

Jedná se o služby poskytované za úhradu v rámci areálu Domova, např. pedikúra a kadeřnictví.