Ceník

 

Sazebník za poskytované služby od 1. 4. 2024

 

Od 01. 04. 2024 zvyšujeme sazby za ubytování a stravu v souladu s platným zněním vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Po úhradě nákladů za ubytování a stravu musí klientovi zůstat alespoň 15 % jeho příjmu (zůstatek příjmu). V případě, že by zůstatek příjmu klienta po zaplacení plné úhrady za ubytování a stravu nedosahoval této minimální výše, může klient požádat o snížení úhrady.

  1. Ubytování

       Sazebník úhrad za ubytování ke stažení zde

 

  1. Strava

    Sazebník úhrad za stravu ke stažení zde

 

Celková měsíční úhrada se stanoví tak, že se částka za ubytování a stravu vynásobí počtem dnů v měsíci (30 nebo 31).

 

 

Typ pokoje

 

Platba za den

 

Platba za 30 dnů

 

Platba za 31 dnů

 

Jednolůžkový

 

560 Kč

 

16 800 Kč

 

17 360 Kč

 

Dvoulůžkový

 

560 Kč

 

16 800 Kč

 

17 360 Kč

 

  1. Péče

Úhrada za péči je stanovena ve výši přiznaného příspěvku na péči platná od 1. 1. 2022:

  • I. stupeň 880 Kč
  • II. stupeň 4.400 Kč
  • III. stupeň 12.800 Kč
  • IV. stupeň 19.200 K