Postup při podání žádosti

 

 

Máte-li zájem stát se naším klientem, je třeba, abyste si podali Žádost o pobytovou službu, na jejímž základě k nám můžete být přijati.

 

K Žádosti je třeba přiložit:

 • Dotazník sociální situace žadatele
 • Vyjádření lékaře  o zdravotním stavu
 • Rozhodnutí o příspěvku na péči (pokud je přiznán)
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů - žadatel
 • Souhlas se zpracováním citlivých osobních údajů - žadatel
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů - osoba blízká

Agenda žádostí se řídí pokynem MHMP č. 2/2007 "K vedení pořadníku žádostí o přijetí do domovů pro seniory a vybraných domovů se zvláštním režimem zřizovaných HMP a jejich hodnocení". Každá přijatá žádost je na základě kritérií určených zřizovatelem hodnocena komisí skládající se z ředitele Domova, vedoucí sociálního úseku, vedoucí úseku péče o klienta a sociální pracovnice.

 

Kritéria pro přijetí jsou následující:

 • zdravotní stav
 • nepříznivá sociální situace
 • bytové podmínky
 • osamělost
 • věk
 • stupeň přiznaného příspěvku na péči.

O výsledku jednání komise jsou jednotliví žadatelé písemně informováni a následně v souladu se splněnými kritérii postupně příjímáni. Pořadí v evidenci čekatelů  se mění dle aktuální situace nově přijatých žádostí. Z tohoto důvodu není možné stanovit čekací dobu na umístění do Domova.

 

Domov může odmítnout uzavřít se zájemcem o pobytovou sociální službu smlouvu o poskytování sociálních služeb, pokud (§91 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách):

 • neposkytuje službu, o kterou žadatel žádá (včetně toho, že nepatří do cílové skupiny)
 • nemá dostatečnou kapacitu
 • zdravotní stav žadatele vylučuje poskytnutí sociální služby.

Za zdravotní stav vylučující uzavření smlouvy, se považuje (§53 vyhl. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách):

 • zdravotní stav vyžadující poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • zdravotní stav, kdy žadatel trpí akutní infekční nemocí
 • chování osoby by z důvodu jeho duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.

 

Vyplněnou žádost  spolu s dalšími potřebnými dokumenty je možné zaslat poštou na adresu: Domov pro seniory Krč, Sulická 1085/53, 142 00 Praha 4 nebo doručit osobně v době úředních hodin, tj. v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin (s přestávkou od 11.30 do 12.30 hodin). Stejné dny využijte také k telefonickému kontaktu sociálního úseku tel. +420 776 280 581.

Těšíme se na setkání s vámi.

 

 

 

 

K provozování webu www.dskcr.cz využíváme takzvané cookies. Cookies jsou soubory sloužící k přizpůsobení obsahu webu, k měření jeho funkčnosti a obecně k zajištění vaší maximální spokojenosti. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme. Více informací zde.