Tiskopisy k přijetí

 

Žádost o poskytování pobytové sociální služby

Dotazník sociální situace žadatele

Vyjádření lékaře o zdravotním stavu

Souhlas se zpracováním údajů pro žadatele

Souhlas se zpracováním údajů pro osobu blízkou