Dobrovolnictví

Děkujeme, že jste navštívil/a tuto stránku. Velice si vážíme Vašeho zájmu o dobrovolnickou činnost a věříme, že u nás najdete uplatnění, o které máte zájem.

Dobrovolnictví u nás můžete uplatnit ve třech oblastech:

1) Pomoc při údržbě rozlehlé zahrady

V úvahu přicházejí práce zahradnické, zastřihávání keřů, pletí záhonů a ošetření růží. V rámci této činnosti lze najít uplatnění při drobných udržovacích pracích, například obnova nátěrů laviček. Pomoc bychom uvítali zejména s příchodem jarních a v průběhu letních měsíců

2) Máme zájem o jednorázovou výpomoc při různých akcích pořádaných Domovem. Například KAVÁRNA, která pro klienty navozuje návštěvu skutečné kavárny, se koná každé pondělí od 14:00 hodin.

KRČSKÝ SKŘIVAN, pěvecká soutěž, kterou pořádáme pravidelně koncem dubna.

SULICKÁ POUŤ, pouťové atrakce na zahradě, kterou pořádáme vždy začátkem září.

3) Nejvyšším stupněm dobrovolnické práce je práce přímo u klienta, jakož i praktické úkony k posilování pohybových schopností klientů, jejich paměti a manuální zručnosti. Domov poskytuje péči starším seniorům, kterých je celá řada již velmi pohybově omezena. Těmto našim blízkým chybí, zejména v případě pokud nejsou navštěvováni nikým z členů rodiny, individuální kontakt s člověkem. S člověkem, který by za nimi přišel a pohovořil, přečetl a řekl co je nového, někdy je doprovodil na vycházku do zahrady a postupně by si vybudovali vzájemný vztah. Na návštěvu je nejlépe docházet pravidelně jedenkrát týdně v odpoledních hodinách, mezi 14. až 17. hodinou. Jedná se o dlouhodobý závazek.

 

V případě zájmu nás kontaktujte na info@dskrc.cz