Cílová skupina

 

Domov poskytuje sociální služby seniorům, kteří dosáhli věku 65 let, mají sníženou soběstačnost a jejichž potřeba sociální a zdravotní podpory je taková, že jim neumožňuje pobyt v domácím prostředí.

 

Sociální služba není poskytována těmto osobám:

  • trpícím Alzheimerovou chorobou
  • závislým na alkoholu či jiných návykových látkách
  • s psychiatrickou diagnózou, která ohrožuje či znemožňuje život v kolektivu
  • jejichž zdravotní stav vyžaduje stálou přítomnost lékaře nebo umístění ve zdravotnickém zařízení.