Celoroční přehled

Orientační přehled pravidelných, sezonních a jednorázových akcí

 1) Pravidelné aktivity

PONDĚLÍ

Ranní protažení

9:00 – 9:30, společenský sál

Čtení

10:00 - 11:00 salónek

Společná oslava narozenin klientů

10:00 - 10:45, poslední pondělí v měsíci, salónek

Kavárna

14:00 – 15:00, společenský sál

 

 

 

 

 

 

 

ÚTERÝ

Ranní protažení

9.00 – 9.30 společenský sál

Zahradničení                                                       

10.00 – 11.00, salónek 1x za 14 dní                     

Herní klub

10.00 – 11.00  společenský sál 1x za 14 dní

Canisterapie

10:00 - 11:30, žlutá stanice

Vzpomínkovi

10:00– 11:00, modrá stanice

Muzikohrátky 

14:00 – 15:00, společenský sál, 1x za 14 dní

Toulavá kamera

14:00 - 15:00, společenský sál 1x za 14 dní

STŘEDA

Ranní protažení

9.00 – 9.30 společenský sál

Tvořivá dílna

10:00 – 11:30, zájmová dílna

Vzpomínkovi

10:00– 11:00, zelená stanice

Canisterapie

10:00 - 11:30, modrá stanice

 

Kulturní program 

14:00 – 15:00, společenský sál nebo zahrada Domova

Mezi programy jsou zastoupeny hudební vystoupení různých žánrů,

filmové projekce, návštěvy zajímavých hostů, společenské hry,

pořady o cestování, besedy, vystoupení dětí z MŠ a ZŠ atp.

ČTVRTEK

Ranní protažení

9.00 – 9.30 společenský sál

Canisterapie

10:00 - 11:30, zelená stanice

Vzpomínkovi

10:00– 11:00, žlutá stanice

Keramika

10:00 – 11:30, zájmová dílna

Mše/Bohoslužba 

14:00 – 15:00, salónek

PÁTEK

Ranní protažení

9.00 – 9.30 společenský sál

Trénování paměti

10:00 - 11:00 salónek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Sezonní akce

Opékání špekáčků
V letních měsících s ohledem na počasí se koná opékání špekáčků.

Letní bingo
S ohledem na počasí se koná v zahradním altánu.

 

3) Roční akce

ÚNOR

Masopust
Program inspirovaný tradicí masopustu v Čechách.

DUBEN

Krčský skřivan
Od roku 2009 pořádá Domov pěveckou a hudební soutěž Krčský skřivan. Domov zve soutěžící a hosty z dalších domovů pro seniory zřizovaných Hlavním městem Prahou.

KVĚTEN

Svátek matek
Děti ze ZŠ a MŠ Prahy 4 pravidelně vystupují se svým programem.

ČERVEN - SRPEN

Letní program zaměřený na aktivity v zahradě Domova, např. opekání špekáčků, grilování, zahradní slavnosti.

ZÁŘÍ

Sulická pouť
V souladu s tradicí staročeských poutí pořádáme Sulickou pouť. Klienti mají možnost navštívit drobné atrakce a ve stáncích zakoupit grilované špekáčky, keramické výrobky a tradiční pochutiny. Součástí je i hudební vystoupení.

ŘÍJEN - LISTOPAD

Jsme zváni okolními domovy na různé soutěže a akce.

PROSINEC

Všechny klienty Domova navštíví s nadílkou Mikuláš, čert a anděl. 
Adventní koncert
Besídky dětí z MŠ a ZŠ
Vánoční koncert Sboru Gabriel