Kontaktní osoby

Ředitel:

Ing. Otto Kechner
Tel.: 241 091 921
E-mail: kechner@dskrc.cz

Sekretariát ředitele:

Ilona Horejšová, asistentka ředitele 
Tel.: 241 091 923 
E-mail: horejsova@dskrc.cz

Recepce:

Tel.: 241 091 921

Další kontakty:

Sociální úsek

Bc. Petra Tulisová, DiS., vedoucí sociálního úseku
Tel.: 241 091 922
Vyřizování žádostí (pondělí a středa): +420 776 280 581
E-mail: tulisova@dskrc.cz

Bc. Jana Stezková, sociální pracovnice
Tel.: 241 091 922
Vyřizování žádostí (pondělí a středa): +420 776 280 581
E-mail: stezkova@dskrc.cz

Jana Srpová, vedoucí aktivizační skupiny
Tel.: 241 091 921
E-mail: srpova@dskrc.cz

Úsek péče o klienta

Mgr. Hana Macková, vedoucí úseku péče o klienta
Tel.: 241 091 921
E-mail: mackova@dskrc.cz

Monika Nováková, staniční sestra 1. patro (modrá stanice)
Tel.: 241 091 921
E-mail: novakova@dskrc.cz

Martina Opatrná, staniční sestra 2. patro (zelená stanice)
Tel.: 241 091 921
E-mail: opatrna@dskrc.cz

Adéla Hrubá, staniční sestra 3. patro (žlutá stanice)
Tel.: 241 091 921
E-mail: hruba@dskrc.cz

Simona Slánská, DiS., nutriční terapeutka
Tel.: 241 091 921
E-mail: slanska@dskrc.cz

Ekonomický úsek

Ing. Alena Petráková, vedoucí ekonomického úseku
Tel.: 241 091 926
E-mail: petrakova@dskrc.cz

Alena Landová, pokladní
Tel.: 241 091 921
E-mail: landova@dskrc.cz

Stravovací úsek

Bc. Václav Hájek, vedoucí stravovacího úseku
Tel.: 241 091 921
E-mail: hajek@dskrc.cz

Hospodářský úsek

Ing. Ilona Matulová, vedoucí hospodářského úseku
Tel.: 241 091 929
E-mail: matulova@dskrc.cz